המשרד מתמחה בייצוג בעלי דין בפני הערכאות והטריבונלים השיפוטיים השונים
תוך שימת דגש על ניתוח תיק הלקוח ומציאת טיעונים ופתרונות משפטיים מקוריים על מנת
להביא את התוצאה הטובה ביותר עבור לקוח המשרד בחדות ומקצועיות חסרת פשרות.
בין היתר מייצג המשרד בעלי דין בתביעות הנובעות מסכסוכים עסקיים ומסחריים/סכסוכי
שכנים/פינוי מושכר/ליקויי בניה ועוד.
ירושות וצוואות – המשרד עוסק בעריכת צוואות / צוואות הדדיות / הסכמי חלוקת עזבון /
הסתלקויות מעיזבון / הגשת בקשות למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה בפני רשם הירושות
והצוואות ורישום היורשים החוקיים כבעלים בלשכות הרישום הרלוונטיות )רמ"י / לשכת רישום
המקרקעין / החברה משכנת( ולרבות בהליכי התנגדויות לקיומן בבתי המשפט לענייני משפחה.
עוד עוסק המשרד בניהול נכסי עזבון / בקשות למינוי מנהלי עזבון / מינוי אפוטרופוסים לחסויים
וכיוצא באלה.